O nás

Pirátska strana - Slovensko, Pri pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika, zaregistrovaná 02.09.2010, IČO: 42228034, číslo registrácie: OVVS 3-2010/021248 - v registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy

Pirátska strana – Slovensko

Sme registrovanou politickou stranou vedenou v registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správ.Doručovanie zásielok:

Pirátska strana – Slovensko, Pri pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika

E-mail: info@slovenskipirati.sk

Pre médiá: hovorca@slovenskipirati.sk

Pre medzinárodnú spoluprácu a členov Európskej pirátskej strany PPEU: michal.pirek@slovenskipirati.sk

Na Slovensku pôsobí okrem registrovanej politickej strany aj občianske združenie, ktoré vo svojom názve nesie slovo „strana“, čím porušuje zákon a budí dojem vykonávania činnosti politickej strany bez registrácie a dodržiavania zákona. S činnosťou tohto združenia sa nestotožňujeme, nakoľko zákony dodržiavať treba.

Zverejňovanie 2020

Naša strana v roku 2020 neprijala ani pôžičku, ani dar, ani nepeňažné plnenie vo výške presahujúcej sumu stanovenú zákonom o politických stranách, ktoré by podliehali povinnosti zverejnenia.