Program Pirátskej strany na Slovensku

Všetci nekradnú! Čierne na bielom.

Základné princípy

 
 
Štyri kroky, ako dosiahnuť slobodnú, bohatú a digitálne prepojenú spoločnosť.
 
 

Kontrola moci a mocných

Politikom musí byť vidieť na prsty. Občan má právo vedieť, ako hospodária ním volení zástupcovia s verejnými prostriedkami vybranými z daní nás všetkých. Obhajujeme funkčný register zmlúv. Presadzujeme osobnú zodpovednosť a odvolateľnosť politikov.
 
 

Zjednodušenie štátu pomocou technológií

Všetky úrady majú byť kompletne dostupné on-line. Zavedieme daňovú správu s priateľským helpdeskom a call centrom ako v banke, pretože štát by mal slúžiť občanom. Dane a odvody sa majú platiť na jedinom mieste. Obiehať po úradoch majú dáta, nie ľudia.
 
 

Ochrana občanov pred šikanovaním

Živnostníci sú prenasledovaní štátom, zatiaľ čo ročne zo Slovenska plynú stovky miliónov do daňových rajov. Dlžníci s viacerými exekúciami čelia bezvýchodiskovej situácii, keď ich dlhy narastajú vďaka poplatkom za každú exekúciu zvlášť.
 
 

Ochrana slobody

Presadzujeme slobodný prístup občanov k informáciám, aj slobodu prejavu a právo na súkromie. Podporujeme demokraciu a zapojenie ľudí do rozhodovania. Bojujeme proti cenzúre, obmedzovaniu slobody a potláčaniu ľudských práv. Viac slobody, menej byrokracie.
 
 

Pirátska strana - Slovensko